©2019 by Support for Ethiopian Former Inmates Rehabilitation Sweden. Proudly created with Wix.com

Välkommen till en svensk- etiopisk samarbetsorganisation för förändring

ethio sweden.png
High Fives_edited.jpg

Vilka är vi

  Support for Ethiopian Former Inmates Rehabilitation - Sweden (SEFIRS) är en systerorganisation till Former Inmates Rehabilitation Center (FIRC), som arbetar i Etiopien. SEFIRS grundades 2012 av svenska före detta SIDA-anställda och diplomater, medlemmar av Kväkarna och Etio-Svenskar, med de enda syftena att nätverka och att samla in bidrag till FIRCs verksamhet. Former Inmates Rehabilitation Center (FIRC) är en NGO (icke statlig organisation), som är registrerad hos etiopiska myndigheter (Ethiopian Charities and Societies Agency). FIRC är den enda organisationen i Etiopien som rehabiliterar före detta intagna. 

  FIRCs huvudsakliga mål är att rehabilitera och re-integrera unga lagöverträdare och utvisade personer till sina respektive områden, genom att FIRC tillhandahåller utbildning, hälsovård, mat och husrum samt anställnings möjligheter så att dessa unga personer inte behöver riskera att hamna tillbaks i kriminella aktiviteter och dåliga mönster.

Den stora majoriteten av före detta intagna lämnar fängelset utan framtid. Frigivandet för dessa ungdomar är när det verkliga straffet och lidandet börjar. På grund av stigmatisering är de oftast nekade något som helst arbete eller möjlighet till försörjning. Genom sitt outtröttliga arbete försöker FIRC att vända denna trend och ger speciell uppmärksamhet till flickor. Även om flickor har samma behov av re-integrering som pojkar, har flickor det än värre vid frigivning och deras börda är också belagd med omhändertagande av barn och andra familjerelaterade ansvarsområden. Vad som är värre är att flickor med en kriminell bakgrund diskrimineras ännu mer än pojkar på arbetsmarknaden.

  Vi vill här poängtera att kostnaden för att tillhandahålla rehabilitering för en flicka eller pojke, beräknas till ca. 21 000 Etiopisk Birr motsfarande 6 809,90 SEK per år. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni/du ville stödja oss i detta för ungdomar i Etiopien så livsavgörande projekt. Ni/du i kan ge ert stöd antingen genom att bli medlem i SEFIRS (årsavgift 250 SEK) och samarbeta med oss eller att sätta in en gåva på vårt postgiro PG 669212-3. Inget belopp är för lite. 

Tack på förhand för ert stöd!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now